Nakliyat Sigortası

Tüm ithalat, ihracat ve yurtiçi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sigortaya konu olan malın Tam ziya, geniş, dar teminat seçenekleri ile emtiaların bir noktadan başka bir noktaya nakli sırasında oluşabilecek risklere karşı, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Teminat Türleri:
Geniş Teminat

Bu teminat; poliçede sayılan istisnalar dışında malda harici veya tesadüfi nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zıya ve hasarı temin eder.

Institute Cargo Clauses (A): Deniz, demir ve kara yolu taşımacılığında kullanılır.

Institute Cargo Clauses (Air): Havayolu taşımacılığında kullanılır.

Dar Teminat

Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.
Emtiada meydan gelecek kısmi hasarlar temin edilmez.

Kullanılan klozlar nakil aracının türüne göre değişiklik gösterir;

Denizyolu

Institute Cargo Clauses (C):

Kısmi hasarlar teminat haricidir.

Ancak aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar teminata dahildir.

  • Yangın, infilak,
  • Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,
  • Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı
  • Kurtarma ve yardım masrafları,
  • Dava say masrafları,

Institute Cargo Clauses (B):

C Teminatı ile verilen tüm teminatları ve ilaveten aşağıda belirtilen teminatları kapsar:

*Deniz, göl ve nehir sularının girmesi
*Sigortalı emtianın tahmil veya tahliye esnasında düşerek zayi olması

Diğer ( Karayolu Ve Demiryolu )

Kamyon Klozu: Karayolunda yapılan taşımalarda kullanılır.
Demiryolu Klozu: Demiryolu taşımacılığında kullanılır.

Teminatların kapsamı :

Nakil vasıtasının yanması, çarpması, çarpışması, ateş, yıldırım, seylap, köprü yıkılması, gelecek ziya ve hasarlar temin edilir.

Sigorta malların nakledilmek üzere kamyona / trene yüklendiği anda başlar ve nakil aracının poliçede kamyon ve treylerin devrilmesi, trenin raydan çıkması neticesinde malda meydana gösterilen yere varması ile sona erer. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dar teminat ile sigorta yapıldığında sigortalı malın tamamı hasarlanması söz konusu olsa bile hırsızlık, sarsıntı nedeniyle kırılma, çizilme, ıslanma rizikoları gibi kloz harici rizikolar teminat kapsamında değildir.

Ek teminatlar:

  • Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar.
  • Hırsızlık hasarları.

Tam Ziya Teminatı

Tam Ziya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyanı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen ziyanını temin eder.

Ayrıca yük sigortaları kapsamında bazı ek primler söz konusu olabilmektedir. Başlangıç ve bitiş sevkiyatı ek primi, aktarma ek primi, gümrük depolarında bekleme ek primi, gemi yaş zammı ek primi, soğutma ve havalandırma cihazlarında 24 saatlik arıza ek primi, gidiş-dönüş ve sergileme ek primi, harp ve grev teminatı ek primi gibi.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortası, Türkiye sınırları dâhilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder.

Yurt içi sorumluluk sigortası da hiçbir zaman emtia nakliyat sigortası yerine geçmez. Bu poliçelerde sigortalı olarak nakliyecinin ismi yazılır ve hasarda nakliyecinin kusuru varsa poliçe devreye girer.

Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortası genellikle Kamyon Klozu olarak yapılmaktadır.