Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı aşağıdaki risklere karşı güvence sağlar.

  • Ölüm
  • Sürekli Sakatlık
  • Gündelik Tazminat
  • Tedavi Masrafları
  • Deprem

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Atm Teminatı

Sigortalının ATM üzerinde işlem yaparken veya yaptıktan sonra başına gelebilecek olaylar sonucu uğrayacağı nakit kaybını karşılar. Sigortalının ATM’lerden para çekme işlemi sırasında hırsızlık veya zorla para çektirme,veya mekanik düzenek ile ATM‘nin tahrifatı veya zorla alışveriş sonucu, fiziksel soygun olaylarına maruz kalması halinde uğrayacağı zararı teminat altına alır

A Planı - Acil Diş Tedavileri Teminatı 7/24 Destek

Tıbbi veya Kaza sonucu oluşan ve tıbben acil olarak müdahale edilmesi gereken diş rahatsızlıklarında, ağrı veya tıbbi tehlikeyi ortadan kaldırıp hastayı stabil hale getirinceye kadar gereken geçici tıbbi müdahale işlemlerini kapsamaktadır.

***Travma sonucunda oluşan diş kırıklarında yapılacak dolgular için geçerlidir. ***Kemik retansiyonlu ve kemik retansiyonsuz 20 yaş dişi operasyonları hariçtir. ***Kanal extirpasyonları (diş siniri çıkarılması), vital (canlı) dişler için geçerlidir. Kronik enfeksiyonlu dişler (önceden gelen rahatsızlık nedeniyle) kapsam dışıdır.

Vefat Teminatı

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenir

Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan listedeki oranlar dahilinde, tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin tespitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı ödenir

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalı poliçe döneminde bu bölüm altında tanımlanan Kritik Hastalıklardan birine yakalanması ve hastalığın teşhisi durumunda (hastalığın ve/veya semptomların ve/veya tedavinin poliçe başlangıcından önce var olmaması şartıyla) satın almış olduğu poliçe limitlerin dâhilinde nakdi ödemeye hak kazanır.

***Kalp Krizi, Koroner arter cerrahisi, İnme, Kanser, Önemli organ nakli, Parapleji, Körlük, MultipleSkleroz

Vefat Teminatı

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenir.

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait, ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde poliçede kayıtlı azami bedele kadar teminata dahildir.

Bu teminatların yanı sıra, sigortalının herhangi bir kaza sonucu tedavi masrafları dahil olup Medline acil sağlık hizmetleri ile desteklenmektedir. Yine poliçe süresi içinde sigortalının maruz kalabileceği kritik hastalıklar teminatı ilave edilmiştir.
Öğrenciye ilişkin olarak ebeveynin maruz kalabileceği bir kaza sonucu kazaya bağlı olarak öğrencinin;

  • Okul Cep Harçlığı
  • Özel Ders Ücreti
  • Servis Masrafı
  • Yemek Masrafı poliçede belirtilen özel şartlar dahilinde temin edilmektedir.

Ayrıca, sigortalıya ilişkin hukuksal koruma teminatı ile aracına yönelik mini onarım hizmetlerini de kapsamaktadır.