Grup Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Kurumlarda çalışanlarımızın hayatını sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamalarını temin etmek için pek çok şey yapıyor, bir çok farklı projeyi hayata geçiriyoruz.

Çalışanlarınızın insan yaşamı için çok tehlikeli olan ve tedavileri için uzun süreli ve maliyetli operasyonlar gerektiren tehlikeli hastalıklardan birine yakalanmaları durumunda mali kaygılar yaşamadan tedavi olabilmelerine olanak sağlayan basit ama bir o kadar da değerli bir çözümü sunuyoruz.

 • Myokard infarktüsü (Kalp krizi)
 • İnme (Serebrovasküler Olay)
 • Kanser
 • Kroner By-Pass Cerrahisi
 • Böbrek Yetmezliği
 • Organ nakilleri
 • Periferik Sinir Felçleri
 • Körlük
 • İşitme kaybı
 • Kalp Kapakçığı Değişimi
 • Motor Nöron Hastalığı
 • Multiple Skleroz
 • Büyük (Majör) Yanıklar

Vergi Avantajı

Çalışanlarınıza sağlık sigortası yaptırarak hem daha mutlu ve sağlıklı çalışanlara sahip olabilir hem de kurumlar vergisi avantajından faydalanabilirsiniz.

Kurumunuz tarafından ödenecek prim tutarı çalışanlarınızın bordrolarına dâhil edileceği için çalışanınızın elde ettiği vergi avantajı sayesinde eline geçecek net ücretin artmasını sağlayabilir, böylece daha mutlu ve sağlıklı çalışanlara sahip olabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, ödenecek prim tutarı kurumlar vergisi matrahı belirlenirken genel gider olarak kabul edildiği için kurumunuz da vergi avantajı sağlayacaktır.