Hasar Ödemelerinde Tevkifat Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının 16.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı TEVKİFAT tebliği ile ilgili uygulamada;

Oto dışı hasar dosyalarında tüzel veya şahıs şirketi niteliğinde olan sigortalılarımızın, KDV talepleri olması durumunda Şirketimiz adına düzenleyecekleri yansıtma faturalarda 5/10 oranında tevkifat uygulamaya dikkat etmeleri önem taşımaktadır. Bu durumda sigortalılarımıza yapılacak KDV ödemesi tevkifat tutarı kadar eksik olacaktır. Gerçek kişi sigortalılarımıza ait araçların onarımlarına ilişkin faturalar sigortalılarımız adına düzenlenmeye devam edilecektir.

Oto Hasarlarında 01.03.2021 tarihinden sonra sigorta şirketi adına düzenlenecek  onarım faturalarında 7/10 oranında, sigortalılarımız adına düzenlenen onarım faturalarında KDV tahsilatı için sigortalılarımızca şirketimize düzenlenen yansıtma faturalarında ise 5/10 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Anlaşmalı servislerimizde yapılan onarımlarda onarım faturaları şirketimiz adına KDV dahil ve tevkifatlı olarak düzenleniyor olacaktır. KDV tutarının 7/10 oranındaki kısmı ilgili genelge kapsamında şirketimiz tarafından tevkifata konu edileceğinden, tazminat tutarı da bu tutar kadar eksik olacak şekilde anlaşmalı servislerimize ödeniyor olacaktır. Tevkifat tutarı kadar yapılan kesinti tutarının anlaşmalı servislerimiz tarafından sigortalılarımızdan ayrıca tahsil edilmesi gibi bir durum yaşanmayacaktır. Konuya ilişkin tüm anlaşmalı servislerimiz ayrıca bilgilendirilmiştir.

Anlaşmalı olmayan servislerde ise onarıma ilişkin faturalar sigortalılarımız adına ve tevkifatsız olarak düzenlenecektir. Bu servisleri tercih etmiş tüzel kişi sigortalılarımız KDV talepleri olması durumunda Şirketimiz adına düzenleyecekleri yansıtma faturalarında 5/10 oranında tevkifat uygulamalıdırlar. Sigortalılarımıza yapılacak KDV ödemesi tevkifat tutarı kadar eksik ödeme olacaktır. Bu durumda sigortalılarımızın KDV tutarını ilgili servise ödemeleri gerekecektir.

Tüm hasarlarda  KDV dahil 1.000 TL altı tutarlarda Tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Saygılarımızla,